12 februari 2020

Bygga hus med solceller? Läs det här innan du installerar

Att installera solceller är både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt, tack vare det statliga investeringsstödet. Moderna solceller ger bra effekt och tekniken är nu så mogen att priserna för solcellspaneler stabiliserats.

Kostnad och återbetalningstid för solceller

Självklart är kostnaden för att installera solceller olika stor beroende på hur stor elproduktion du vill få. Väderstreck och taklutning påverkar effektutbytet från varje panel och de påverkar hur många solpaneler du behöver installera. Vattenfall har beräknat installationskostnaden för en mindre villa till mellan 113 200 och 130 600 kr före investeringsstöd och för en större villa till 136 100 – 159 100 kr före investeringsstöd. Det statliga investeringsstödet täcker 20% av kostnaden.

Medräknat investeringsstödet har nya solceller en återbetalningstid på cirka 14–15 år. Livslängden för en anläggning är ungefär 25 år, så över tid är det en lönsam investering.

Hur mycket energi ger solceller och hur mycket solceller behövs?

En vanlig solcellsanläggning är på 5–10 kW och motsvarar mellan 30 och 80 m2 solcellspaneler. En bra tumregel är att varje kW kräver 6–7 m2 solceller. Mindre solcellsanläggningar, under 3 kW, anses inte lönsamma eftersom de fasta kostnaderna blir för stora.

Självklart kan du bygga en större anläggning också. Vill du göra det ska du se till att huvudsäkringen på ditt nya hus räcker till. Vanliga villor brukar ha en huvudsäkring på 16 A. Då är gränsen för hur mycket el du kan använda samtidigt 16 A vilket ger ett maximalt effektuttag på 11 kW. Funderar du på att välja en större huvudsäkring, tänk på att abonnemangsavgiften hos elbolaget ökar med en större huvudsäkring.

Har du tankar på att installera en egen snabbladdare för elbil hemma kan det vara bra att veta att effektuttaget för en typisk ”laddbox” är från 3,5 kW upp till 11 kW. Det kan också påverka ditt val av huvudsäkring. Hos Solcellskollen finns en bra funktion för att göra en ungefärlig dimensionering av din solcellsanläggning. Egna solceller innebär inte att du kan säga upp ditt elabonnemang, utan det bör du ha kvar för att kunna köpa el när du använder mer än vad din solcellsanläggning kan ge.

Optimera solcellerna med rätt lutning och placering

Installera solceller

Bild: Adobe Stock

Det fungerar bra att placera solceller i vilket väderstreck som helst, men mest effekt får du ut om de placeras på ett tak i söderläge. Taket ska helst inte skuggas av höga träd eller annan bebyggelse. Husets placering på tomten har alltså en viss betydelse.

När du bygger ett nytt hus kan du anpassa takets utformning så att panelerna passar optimalt på takytan. Det finns också solcellspaneler som är integrerade i takbeläggningen. Dessa kostar förstås lite mer, men ger också ett enhetligt och estetiskt intryck.

Takets lutning påverkar till viss del hur mycket el du får ut från solcellspanelerna. I södra Sverige är 35 grader den optimala lutningen och för norra Sverige 45 grader, men 15 till 60 graders lutning anses vara fullt tillräcklig. Bara på platta tak med mycket liten lutning är det standard med ett extra montagesystem som vinklar upp panelerna i ungefär 15–20 graders lutning.

Välja solcellspaneler

Det finns många olika solcellspaneler att välja på. När du väljer fabrikat, ha följande i åtanke:

  1. Välj paneler som är CE-märkta och certifierade enligt IEC 61215. Certifierade paneler har blivit testade av oberoende certifieringsorgan som intygar att de uppfyller angiven specifikation, att de klarar extrema klimat och är beständiga över tid.
  2. Jämför panelernas pris per watt för att få en uppfattning om hur mycket el solcellspanelerna genererar i förhållande till priset.
  3. Jämför garantier och långtidsprestanda. Det bör finnas en produktgaranti på minst 10 år så att du får ersättning om en eller flera paneler går sönder. Kontrollera om garantin även omfattar installation och transport. Utöver produktgarantin bör det finnas en effektgaranti som till exempel garanterar att den effekt som produceras av panelerna efter 25 år ska vara minst 80% av ursprungseffekten.
  4. Jämför panelernas utseende. Det finns både polykristallina solceller som är blåskimrande och monokristallina solcellerna som är svarta och jämnare i färgton.

Växelriktare för solceller – så väljer du rätt

För att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström behövs en växelriktare. Näst efter solcellspanelerna är växelriktaren den dyraste delen av systemet. Det är också den som står för de största underhållskostnaderna. Välj därför en växelriktare från en etablerad leverantör som kan erbjuda bra service. Livslängden på en växelriktare är mellan 10 och 20 år. Garantitiden varierar mellan 5 och 12 år. Precis som solcellerna ska växelriktaren vara CE-märkt.

Eftersom solcellerna extremt sällan producerar på sin toppeffekt är det väldigt vanligt att installera en växelriktare med en kapacitet som är 10–20% lägre än vad solcellerna maximalt producerar. Då slipper du betala dyrt för kapacitet som kanske aldrig utnyttjas.

Planerar du däremot att utöka anläggningen i framtiden kan det vara smart att istället överdimensionera växelriktaren, särskilt eftersom du bara kan söka det statliga solcellsstödet en gång per byggnad.

Ansök om investeringsstöd för att installera solceller

Installera solceller

Bild: Adobe Stock

Det statliga investeringsstödet för solceller täcker 20 % av din totala investering för anläggningen, inklusive material, installationskostnad och eventuell extra konsulthjälp för projektering.

Det är länsstyrelsen som handlägger ansökningarna, och det gör man i den ordning de inkommer till myndigheten. Därför är det en bra idé att ansöka om stödet så snart du har en uppfattning om hur mycket solceller du kan komma att installera. Ansökan måste skickas in allra senast 6 månader efter att projektet påbörjats (gäller privatpersoner). Viktigt att veta är att projektet anses vara påbörjat så snart du skrivit på ett köpeavtal.

Det går däremot bra att börja bygga anläggningen redan innan du fått beslut om eventuellt investeringsstöd. Tänk bara på att det inte finns några absoluta garantier för att du ska beviljas investeringsstöd.

Har du ett hus som är äldre än 5 år kan du använda ROT-avdrag för den del av kostnaden som avser arbete. Det går dock inte att använda ROT om du beviljas investeringsstöd. Då går det bra att betala tillbaka ROT-avdraget i efterhand.

Gör anmälan om solcellsinstallation till elnätsägaren

När du ska installera solceller ska du skicka in en för- och efteranmälan till den som äger elnätet. Många leverantörer av solcellsanläggningar kan hjälpa dig med detta. Elnätsägaren är skyldig att ta emot din överskottsel de timmar du producerar mer el än du gör av med och kommer att installera en elmätare som kan mäta hur mycket el du levererar.

Sälj din solel och elcertifikat till rätt köpare

Den extra solel som du levererar till elnätet säljer du till en elköpare, som oftast är ett elbolag. Olika bolag erbjuder lite olika priser, så det kan löna sig att jämföra. Du får också en skattereduktion på 60 öre för varje kWh som du levererar. Rätt summa kommer att finnas förtryckt på din inkomstdeklaration, så det är inget du behöver komma ihåg själv.

Som solcellsägare kan du också sälja vidare de elcertifikat som du får rätt till som producent av förnybar el. För att få dina elcertifikat måste du göra en ansökan hos Energimyndigheten. Du behöver också installera en extra elmätare som mäter all el som din solcellsanläggning producerar, inte bara den som levereras till elnätet. Mätaren kostar cirka 3000 kr.

Priset du kan få för dina elcertifikat varierar beroende på hur stor tillgången är på förnybar el och de kvotnivåer som politikerna beslutar. Därför är det svårt att på förhand veta hur stor förtjänsten kan bli under de 15 år som du har rätt att få elcertifikat.

Hur påverkar solceller miljön?

Miljömässigt är solceller en bra lösning. Den miljöpåverkan solceller står för kommer från tillverkning och transport. Framförallt är det elektriciteten som behövs vid tillverkningen som ger olika stora koldioxidutsläpp, beroende på hur den produceras. Solcellspanelerna innehåller inte heller några sällsynta eller giftiga ämnen. Totalt sett är solcellsel en miljömässigt bra lösning.

Läs mer:

Ska du bygga hus? Förbered dig rätt med Husbyggarskolan

Sju tips för dig som ska bygga hus! Läs mer här!

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se