8 juli 2020

Bygga kompost – så bygger du din egen kompost

Bygga kompost är en bra idé! Att kompostera är enkelt. Ogräs, löv och fallfrukt blir till näringsrik jord som kan användas i trädgårdslandet eller i rabatterna. En kompost som är rätt konstruerad förenklar ditt trädgårdsarbete och förkortar tiden det tar för trädgårdsavfallet att brytas ned till mullrik jord.

Innan du börjar bygga komposten måste du bestämma dig för om du vill ha en trädgårdskompost eller en kompost som också kan användas för matrester och annat nedbrytbart hushållsavfall.

Varmkompost klarar både trädgårds- och hushållsavfall

Vill du använda komposten både för trädgårds- och hushållsavfall måste behållaren vara både isolerad för att fungera året om och tät så att inte råttor tar sig in. En varmkompost av den typen är enklast att köpa färdig och helt enkelt ställa där du vill ha den. Det bör vara någonstans där du enkelt kommer åt den året om.

Varmkompost

Bild: Adobe Stock

Tänk på att en varmkompost kräver att du är noggrann med att tillföra rätt mix av material. Blir den för blöt kommer innehållet att ruttna istället för att brytas ned till jord.

Bygg en öppen kompost för trädgårdsavfall

Öppen kompost

Bild: Adobe Stock

De flesta nöjer sig med att kompostera sitt trädgårdsavfall hemma och då räcker det med en öppen trädgårdskompost. Resultatet blir ändå fantastiskt!

Den allra enklaste formen av trädgårdskompost skapar du genom att helt enkelt lägga kompostmaterial i en hög någonstans på tomten. För att nedbrytningen ska fungera bra behöver högen vara ungefär 1 x 1,5 meter och du kan behöva täcka över den för att den inte ska torka ut.

Lite prydligare blir det om du bygger eller köper någon typ av kompostbehållare.  Du kan till exempel använda kompostgaller eller pallkragar, köpa en färdig byggsats av tryckimpregnerat trä eller bygga av lösvirke efter beskrivning. Självklart kan du också designa en egen kompost om du vill det!

Hur stor ska komposten vara?

kompost

Bild: Adobe Stock

Komposten behöver med säkerhet vara större än vad du först tänker dig. Även om materialet sjunker ihop när det bryts ned så ger även en medelstor trädgård över ett helt år stora mängder komposterbart material. Har du stora lövträd på eller nära tomten bidrar de med en ansenlig mängd löv, samma sak om du har en stor gräsmatta och vill tömma gräsklipp i komposten. Ta alltså i mer än du tror att du behöver.

Bygga kompost: Lagom med syre, lagom med fukt

För att maskar och mikroorganismer ska kunna arbeta behöver komposten både vara lagom fuktig och få tillräckligt med syre. Utan syre kommer innehållet istället att ruttna och blir komposten för torr bryts materialet inte ned. Små komposter blir ofta torra, medan komposter som är alltför stora får problem med syresättningen. Kompostfack som är mellan 80 cm och 120 cm djupa brukar fungera bra. Vill du göra en större kompost, förläng den helst på bredden. Väggarna ska inte vara helt täta, utan vara försedda med gott om luftspringor eller lufthål.

Bygga kompost med 2–3 fack

Bygg kompost med 2-3 fack

Bild: Adobe Stock

Det tar olika lång tid för kompostmaterialet att brytas ned, beroende på hur goda förutsättningarna är. Sköter du din kompost exemplariskt kan du få fin jord på bara tre månader sommartid, men det vanliga är att det tar ett till två år innan jorden är klar att använda.

Bygger du en kompost med två fack kan du använda dem växelvis. Varje fack bör rymma trädgårdsavfall för minst ett år, gärna mer. När det första är fullt börjar du fylla nästa fack.

Har du plats kan du med fördel bygga ett tredje fack som du antingen använder när det blir dags att vända eller gräva ur färdig jord ur komposten, eller där du lägger ris och kvistar som ska finfördelas innan de komposteras.

Placering av kompost – låt den stå lättåtkomligt och i halvskugga

Bild: Adobe Stock

Allt ditt trädgårdsrens, nedfallna löv och fallfrukt ska till komposten och sedan ska den färdiga jorden ut i trädgårdsland och rabatter. Placera därför komposten där den är lätt tillgänglig. Om du har en grönsaksodling bör komposten absolut finnas nära trädgårdslandet.

En kompost som står i direkt sol torkar lätt ut, försök därför hitta en plats som ligger delvis i skugga, till exempel under ett träd.

Underlätta tömning och skötsel av din kompost

Bild: Adobe Stock

Förr eller senare kommer du att behöva tömma komposten och vill du snabba på nedbrytningen är det bra att gräva runt och blanda materialet med antingen spade eller grep. Därför är det bra med en kompost som kan öppnas helt eller delvis så att man enkelt kommer åt innehållet. En kompost med löstagbara brädor eller luckor framtill underlättar mycket!

Välj rätt material när du bygger din kompost

Litet växtskott

Bild: Adobe Stock

Tänk på miljön och undvik att köpa en kompost av tryckimpregnerat trä.

Många byggbeskrivningar och färdiga byggsatser för komposter använder tryckimpregnerat trä. Tyvärr innehåller tryckimpregnerat trä en del miljöskadliga ämnen. Särskilt om du vill använda din kompostjord till odling av grönsaker bör du fundera över vilka andra alternativ som finns. Kiselbehandlat trä eller målat virke kan vara alternativ, även om du får vara beredd på att livslängden kanske blir lite kortare.

Bygga kompost av pallkragar – snabbt och enkelt

Bygga kompost av pallkragar

Bild: Adobe Stock

En snabb, enkel, men ändå ganska bra kompost kan du bygga med hjälp av vanliga pallkragar avsedda för odling. Då staplar du helt enkelt så många pallkragar som du behöver för att bygga din kompost. Borra helst många och ganska stora hål runtom för att komposten inte ska bli för tät. Med flera kragar bredvid varandra får du så många kompostfack som du behöver!

Tips när du ska bygga eller anlägga kompost

  • Bygg en kompost som är tillräckligt stor. Varje fack ska räcka till trädgårdsavfall för minst ett år.
  • Bygg två eller tre kompostfack för material i olika stadier av nedbrytning. Var beredd på att det tar 1–2 år att få färdig jord.
  • En kompost som går att öppna framtill underlättar tömning och vändning av komposten.
  • Komposten ska vara öppen mot marken och ha springor eller lufthål runtom.
  • Placera komposten i skugga till halvskugga, på en plats i trädgården som är lätt tillgänglig och nära eventuella trädgårdsland.

Lycka till med ditt kompostbygge!

Läs mer:

Bygg din egen pergola. Här kan du få inspiration!

Bygga pool? Läs mer här!

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se